KA 3 Implementace plánovaných aktivit

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023


KA 3: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů


Aktivní učitelé

Milan Dvořák

Lenka Fasorová

Dana Gurková

Ivana Hübnerová

Ladislav Karel

Filip Konvalinka

Martin Krondráf

Ondřej Levák

Petra Pohanová

Miroslav Trávník

Michaela Vodová

Jitka Voříšková

Martin Kohout

Kroužky

Lego roboti

3D tisk

Tech In

Jednočipové počítače