Dana Gurková

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01 533 Brainstorming Zeit

02 528 Didaktická hra Alltag

03 528 Didaktická hra Kultur

04 528 Didaktická hra Wer bin ich

05 533 Brainstorming Film

06 528 Didaktická hra Erfindungen

07 528 Didaktická hra Wortstellung

08 528 Didaktická hra Wir sind ein Zimmer

09 528 Didaktická hra Wer zuletzt lacht

10 528 Didaktická hra Die Lebenszeit

11 528 Didaktická hra Frau Holle

12 528 Didaktická hra Wohnen

13 528 Didaktická hra Familienstammbaum

14 528 Didaktická hra Reimen

15 533 Brainstorming Schule

16 528 Didaktická hra Detektivspiel

17 533 Brainstorming Umwelt

18 528 Didaktická hra Verabredung

19 528 Didaktická hra Wie gefällt dir

20 528 Didaktická hra Schiffe