Ladislav Karel

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 0103 Kinematika – pyramida

02) 0103 Kinematika – pyramida

03) 1796 Mechanika – Mechanická práce (Mechanical Work)

04) 1796 Mechanika – Mechanická práce (Mechanical Work)

05) 1530 Mechanika – Kinetická a potenciální energie (Kinetic and Potential Energy)

06) 1530 Mechanika – Kinetická a potenciální energie (Kinetic and Potential Energy)

07) 0000 Moment síly

08) 0000 Moment síly

09) 0487 Bernoulliho vztah – příklady

10) 0487 Bernoulliho vztah – příklady

11) 1932 Stavová rovnice ideálního plynu

12) 1932 Stavová rovnice ideálního plynu

13) 2194 Online test – Deformace pevných těles

14) 2194 Online test – Deformace pevných těles

15) 0366 Změny grafu funkcí

16) 2507 Riskuj (Molekulová fyzika)

17) 2507 Riskuj (Molekulová fyzika)

18) 2402 Rychlost postupné vlny

19) 2402 Rychlost postupné vlny