Školní parlament

Parlament Gymnázia Jihlava je na škole již několik let, aktivně ho navštěvují žáci z nižšího i vyššího gymnázia. Parlamentníci mají na starost většinu akcí, které se na škole konají. Příkladem je Mikulášský průvod a pošta, Sportovní den, Tematické dny, Just Talk, či Valentýnskou poštu. Dále je Parlament zástupcem všech žáků vůči školnímu vedení. Schůzky, na kterých se řeší nejen výše uvedená témata, se konají pravidelně jednou měsíčně. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny žáky, kteří chtějí vyjádřit jakoukoliv připomínku k Parlamentu nebo k životu školy.

Webové stránky školního parlamentu jsou na:

https://www.gymnaziumjihlava.cz/parlament/