Martin Kohout

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 0391 Evoluce života

02) 0354 Části mikroskopu

03) 1377 Výroba hliníku

04) 1449 Transfuze krve

05) 1610 Zemní plyn

06) 0140 BMI

07) 1829 Obsah alkoholu v nápojích

08) 1832 Cukry

09) 1055 Prvoci

10) 1913 Tuky