Fakultní škola MFF UK

Od roku 2016 jsme fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Akce v roce 2016

  • Fyzika všemi smysly – netradiční přednáška s ukázkami pro žáky na Gymnáziu Jihlava.

Akce v roce 2017

  • Algoritmizace: kam s ní (ve školním vzdělávání)? – akce pro učitele informatiky pořádaná ve JČMF ve spolupráci s MFF UK 18. září 2017 (Ladislav Karel, Milan Taláček)
  • Podzimní soustředění KSP 2017 – Maritn Zimen (7A8) se zúčastnil podzimního soustředění v Domašově nad Bystřicí od 17. do 24. září 2017.
  • Fyzikální Náboj – v kategorii Junior se 20. října 2017 zúčastnilo jedno družstvo (Ondřej Med, Filip Novotný, Martin Schmied, Petr Čech, Oliver Moravec). Pedagogický doprovod Martin Krondráf.

Akce v roce 2019

  • Experimenty částicové fyziky – ukázky pro 4A8 na MFF UK v Praze-Troji.

Akce v roce 2023

  • Fyzika všemi smysly – netradiční přednáška v angličtině s ukázkami pro žáky a partnery ze španělského Mataró na Gymnáziu Jihlava.