Jednočipové počítače

Cílem setkávání je seznámit žáky na konkrétních projektech se základy programování jednočipových počítačů, zejména Arduino.


Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


12. 1. 2023

19. 1. 2023

26. 1. 2023