Mgr. Martin Krondráf

Martin Krondráf

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 0195 Negace výroků s kvantifikátory 02) 2747 Lomené výrazy v tajenkách 03) 2747 Lomené výrazy v tajenkách 04) 2194 Online test Deformace pevných těles 05) 2196 Online test Hookův zakon 06) 773 Řešení soustav lineárních rovnic […]

KA 3 Implementace plánovaných aktivit

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 Doba realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023 KA 3: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů Milan Dvořák Lenka Fasorová Dana Gurková Ivana Hübnerová Ladislav Karel Filip Konvalinka Martin Krondráf Ondřej Levák Petra […]