TechIn

Badatelský kroužek pro nižší gymnázium zahájil činnost na jaře 2017.

Cílem setkávání je seznámit žáky na konkrétních projektech se základy programování, smysluplného využívání výpočetní techniky, fyzikálními principy, postupy výroby předmětů.