TechIn

Badatelský kroužek pro nižší gymnázium zahájil činnost na jaře 2017.

Cílem setkávání je seznámit žáky na konkrétních projektech se základy programování, smysluplného využívání výpočetní techniky, fyzikálními principy, postupy výroby předmětů.


Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


30. 9. 2022

7. 10. 2022

11. 10. 2022

18. 10. 2022

1. 11. 2022

8. 11. 2022

22. 11. 2022

13. 12. 2022

21. 12. 2022

7. 3. 2023

14. 3. 2023

21. 3. 2023

28. 3. 2023