Petra Pohanová

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 1078 Onemocnění

02) 023 Peníze a jejich funkce

03) 023 Peníze a jejich funkce

04) 001 Vlastní aktivita – Průduchy

05) 175 Paměť a učení

06) 09 Příprava na přijímací pohovor – teorie

07) 07 Příprava na přijímací pohovor – otázky

08) 000 Vlastní aktivita – stavba květu

09) 464 Photosynthesis song

10) 006 Živnost

11) 000 Vlastní aktivita – Houby

12) 0094 Ústava ČR

13) 0094 Ústava ČR

14) 1447 Krevní skupiny

15) 433 Kosterní soustava

16) 131 Výživa dětí

17) 000 Vlastní aktivita (Fér potraviny)