Petra Pohanová

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 1078 Onemocnění

02) 023 Peníze a jejich funkce

03) 023 Peníze a jejich funkce

04) 001 Vlastní aktivita – Průduchy

05) 175 Paměť a učení

06) 09 Příprava na přijímací pohovor – teorie

07) 07 Příprava na přijímací pohovor – otázky

08) 000 Vlastní aktivita – stavba květu

09) 464 Photosynthesis song

10) 006 Živnost

11) 000 Vlastní aktivita – Houby

12) 0094 Ústava ČR

13) 0094 Ústava ČR

14) 1447 Krevní skupiny

15) 433 Kosterní soustava

16) 131 Výživa dětí

17) 000 Vlastní aktivita (Fér potraviny)

18) 1489 Techniky zvládání stresu

19) 1077 Paryby

20) 2656 Verbální a neverbální komunikace