Ondřej Levák

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 0000 Vlastní nástroj

02) 0000 Vlastní nástroj

03) 0178 Czech musical romanticism quiz

04) 2116 Pascalův trojúhelník, binomická věta

05) 2116 Pascalův trojúhelník, binomická věta

06) 1406 Hudební sudoku I

07) 1406 Hudební sudoku I

08) 0000 Polohové a metrické úlohy v axonometrii

09) 2537 Hudební nástroje

(10) 1407 Hudební sudoku II

(11) 2537 Hudební nástroje

(12) 2138 Číselní křížovka s integrály

(13) 2138 Číselní křížovka s integrály

(14) 2138 Číselní křížovka s integrály

(15) 1408 Matematika not I

(16) 1406 Hudební sudoku I

(17) 1468 Hudební křížovky

(18) 0000 Vlastní nástroj (Základní poznatky z goniometrie)

(19) 0000 Vlastní nástroj (Základní poznatky z goniometrie)

(20) 1468 Hudební křížovky