Aktuality

Od školní psycholožky

Vážení rodiče,

v tomto nelehkém období, kdy většina z nás nuceně funguje
v jiném režimu a mnozí pracují z domu společně s dětmi, stojí před Vámi výzva, jak se vypořádat s distanční výukou Vašich dětí.

Výuka v době platnosti mimořáných opatření

Základní informace o způsobu distančního vzdělávání. Další informace najdou žáci a zákonní zástupci v e-mailových schránkách.
Další komunikace bude prostřednictvím aplikace Bakaláři (oddíl Komens).

Budovy školy jsou pro žáky až do zrušení mimořádných opatření nepřístupné.