Milan Dvořák

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


1) 50 Graf lineární funkce

2) 366 Změny grafu funkcí

3) 2136 Symboly v matematice

4) 2136 Symboly v matematice

5) 990 Základní uhlovodíky, osmisměrka

06) 1849 Příprava dihydrátu síranu vápenatého

07) 1849 Příprava dihydrátu síranu vápenatého

08) 2446 Nitrace naftalenu

09) 2446 Nitrace naftalenu

10) 896 Měření a výpočty pH

11) 559 Směsi – osmisměrka

12) 1113 Voda

13) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

14) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

15) 0328 Chemické prvky

16) 000 Vlastní materiál

17) 653 Výpočet hmotnostního zlomku

18) 833 Acidobazické indikátory – LP

19) 833 Acidobazické indikátory – LP

20) 404 Obvody rovinných obrazců