Miroslav Trávník

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


1) 788 Houby, lišejníky

2) 788 Houby, lišejníky

3)1055 Prvoci

4)1055 Prvoci

5) 2761 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – molární hmotnost

6) 2760 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – látkové množství

7) 1849 Příprava dihydrátu síranu vápenatého

8) 559 Směsi – osmisměrka

09) 789 – Oko

10) 791 Ucho (Learning Apps)

11) 130 Viry

12) 788 Houby, lišejníky – quizlet

13) 000 Lebka

14) 790 Srdce – learning apps

15) 790 Srdce – learning apps

16) 559 Směsi – osmisměrka

17) 1849 Příprava dihydrátu síranu vápenatého II

18) 0789 Oko – Learning Apps

19) 0789 Oko – Learning Apps

20) 791 Ucho – Learning Apps