Martin Krondráf

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 0195 Negace výroků s kvantifikátory

02) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

03) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

04) 2194 Online test Deformace pevných těles

05) 2196 Online test Hookův zakon

06) 773 Řešení soustav lineárních rovnic v Excelu

07) 773 Řešení soustav lineárních rovnic v Excelu

08) 000 Trigonometrické úlohy

09) 000 Trigonometrické úlohy

10) 487 Bernoulliho vztah – příklady

11) 1866 Zapojení rezistorů

12) 1564 Výpočet celkového odporu

13) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

14) 2747 Lomené výrazy v tajenkách

15) 2194 Online test Deformace pevných těles

16) 2507 Riskuj molekulová fyzika

17) 773 Řešení soustav lineárních rovnic v Excelu

18) 773 Řešení soustav lineárních rovnic v Excelu

19) 1013 Matematika s radostí

20) 1013 Matematika s radostí