Ivana Hübnerová

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 528 Didaktická hra, Vorstellungsgespräch

02) 528 Didaktická hra, Schüler Talkshow

03) 528 Didaktická hra, Rollenspiel Telefonieren am Arbeitsplatz

04) 533 Brainstorming, Essen und Trinken

05) 528 Didaktická hra, Konjunktiv, Situationen

06) 528 Didaktická hra, Kleidung beschreiben

07) 528 Didaktická hra, Schenken, Autogrammjagd

08) 528 Didaktická hra, Pronominaladverbien, Würfelspiel

09) 528 Didaktická hra, Umfrage Gesund leben

10) 528 Didaktická hra, Expressive Ausdrücke, Relativsätze

11) 528 Didaktická hra, Wimmelspiel

12) 528 Didaktická hra, Wimmelspiel

13) 528 Didaktická hra, Partnerspiel

14) 528 Didaktická hra, Umfrage, Zeitpunkte

15) 528 Didaktická hra, Wechselspiel

16) 528 Didaktická hra, Alltagssituationen

17) 528 Didaktická hra, Welcher Verein passt zu Ihren Interessen

18) 528 Didaktická hra, Partnerspiel, Komparativ

19) 528 Didaktická hra, Expressive Ausdrücke

20) 528 Didaktická hra, Relativsätze, expressive Ausdrücke