Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium se sportovní přípravou

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/2023, obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
(kmenové sporty: atletika, plavání, volejbal, basketbal, fotbal, lední hokej)