Michaela Vodová

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


01) 0788 Houby, lišejníky

02) 0788 Houby, lišejníky

03) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého

04) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého

05) 1597 Bílý fosfor

06) 2366 Řád pavouci

07) 2366 Řád pavouci

08) 1772 Bílkoviny

09) 990 Základní uhlovodíky – osmisměrka

10) 990 Základní uhlovodíky – osmisměrka