Od školní psycholožky

Vážení rodiče,

v tomto nelehkém období, kdy většina z nás nuceně funguje
v jiném režimu a mnozí pracují z domu společně s dětmi, stojí před Vámi výzva, jak se vypořádat s distanční výukou Vašich dětí.