Výuka v době platnosti mimořáných opatření

Základní informace o způsobu distančního vzdělávání. Další informace najdou žáci a zákonní zástupci v e-mailových schránkách.
Další komunikace bude prostřednictvím aplikace Bakaláři (oddíl Komens).

Budovy školy jsou pro žáky až do zrušení mimořádných opatření nepřístupné.