Informace o koronaviru

Informace pro školy zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Opatření ve škole: Důkladný úklid, zejména dezinfekce klik, madel apod., informovanost žáků a učitelů.

Informace pro občany Kraje Vysočina

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 3. 2020 nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. …
S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři…

Před vycestováním na jarní prázdniny můžete zjistit stav nákazy v cílových oblastech.