Program 22. – 28. 4. 2024

 • pondělí 22.

  Biologická olympiáda – okresní kolo, kat. D
 • úterý 23.

  pohovory s uchazeči o studium, kteří požádali o prominutí zkoušky z českého jazyka, ověřující znalosti českého jazyka
 • středa 24.

  Fyzikální olympiáda – krajská kola, kat. B, C, D
 • středa 24. – pátek 26.

  praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z výtvarné výchovy