Otevřený dopis pro rodiče a zákonné zástupce, žáky a zaměstnance školy

Uvolňování opatření vyhlášených vládou ČR pro školy představuje možnosti částečného obnovení činnosti na základě dobrovolné účasti žáků.
Všichni žáci středních škol mohou od 8. 6. navštívit školu (za účelem dobrovolné socializační aktivity, třídnické hodiny, konzultace…). Budou tak konat dobrovolně a za dodržení bezpečnostních pravidel pod dohledem vyučujícího školy.