Pamětní deska

Stále shromažďujeme příspěvky na kamennou pamětní desku.
Příspěvky lze poukazovat na bankovní účet 4211241945/6800 (Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava).