Program 20. – 26. 5. 2024

 • pondělí 20. – pátek 24.

  ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2024
 • úterý 21.

  exkurze na skládku odpadu a do Enviropolu
 • čtvrtek 23.

  Pohár rozhlasu v atletice – okresní kolo
 • sobota 25.

  Národní srovnávací zkoušky
 • sobota 25. – sobota 1. 6.

  studijně-poznávací cesta na Maltu (3. ročníky)
 • neděle 26. – sobota 1. 6.

  studijně-poznávací cesta do Anglie (4A8, 2A6)