Nezařazené

Školní metodik prevence

elektronický kontakt: Mgr. Jaroslav Taras telefon: 567 579 750 Konzultační hodiny:(Jiné termíny po osobní domluvě.)    ČT: 8.55–9.40    PÁ: 8.55–9.40 Činnost školního metodika prevence koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu, ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence rizikového chování, vyhledává […]

Školní výchovný poradce

elektronický kontakt: Mgr. Lenka Fasorová telefon: 567 579 743 konzultační hodiny:(Jiné termíny po osobní domluvě.)    PO: 7.10–7.55    ÚT: 7.10–10.00    ST: 9.40–10.00    ČT: 9.40–10.00    PÁ: 9.40–10.00 Činnost školního výchovného poradce Činnost s maturanty třídnické hodiny individuální konzultace – kariérové poradenství administrativa  – přihlášky, odvolání, žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek přehled podaných přihlášek statistika přijetí absolventů […]

Milan Taláček

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020 12. Matematika a příroda (1660) 13. Didaktická hra (528) 14. Algebrogramy (1209) 15. Didaktická hra (528) 16. Didaktická hra (528) 17. Hrátky s grafy (156) 18. Grafy funkcí (1356) 19. Didaktická hra (528) 20. Čteme z grafu (2198) 21. Určování […]

Miluše Třísková

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020 12. Profesní pětilístek (513) 13. Volný čas (462) 14. Můj rodokmen 15. Životopis (119) 16. Poznávání temperamentu (016) 17. Bajky (118) 18. Profesní pětilístek (462) 19. Profesní pětilístek (462) 20. Skryté profese (017) 21. Skryté profese (017) 22. […]