Milan Taláček

logo EU a MŠMT

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020

12. Matematika a příroda (1660)

13. Didaktická hra (528)

14. Algebrogramy (1209)

15. Didaktická hra (528)

16. Didaktická hra (528)

17. Hrátky s grafy (156)

18. Grafy funkcí (1356)

19. Didaktická hra (528)

20. Čteme z grafu (2198)

21. Určování výšky s úhloměrem (2462)

22. Důkaz Pythagorovy věty (1841)

23. Určování výšky se zrcátkem (2470)

24. Zmizík (2242)

25. Není koule jako koule (2243)