Mgr. Jaroslav Taras

Školní metodik prevence

elektronický kontakt: Mgr. Jaroslav Taras telefon: 567 579 750 Konzultační hodiny:(Jiné termíny po osobní domluvě.)    ČT: 8.55–9.40    PÁ: 8.55–9.40 Činnost školního metodika prevence koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu, ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence rizikového chování, vyhledává […]