Školní výchovný poradce

elektronický kontakt: Mgr. Lenka Fasorová

telefon: 567 579 743

konzultační hodiny:
(Jiné termíny po osobní domluvě.)
   PO: 7.10–7.55
   ÚT: 7.10–10.00
   ST: 9.40–10.00
   ČT: 9.40–10.00
   PÁ: 9.40–10.00


Činnost školního výchovného poradce

Činnost s maturanty

třídnické hodiny

individuální konzultace – kariérové poradenství

administrativa  – přihlášky, odvolání, žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek

přehled podaných přihlášek

statistika přijetí absolventů

Kariérové poradenství

individuální konzultace se studenty nejen maturitního ročníku

poradenství při výběru seminářů ve vztahu k volbě povolání

spolupráce s M. Třískovou – kariérové poradenství na nižším gymnáziu

koordinace činností kariérového poradenství na gymnáziu – prezentace vysokých škol, setkání s absolventy (spolupráce se školním parlamentem)

spolupráce ve školském poradenském pracovišti – kariérové poradenství ve spolupráci se školní psycholožkou

Výchovně-vzdělávací činnost

individuální konzultace se žáky – styly učení, řešení krizových situací, řešení výchovných problémů žáků

individuální konzultace s rodiči – zejména řešení studijních a výchovných problémů žáků

spolupráce se školní psycholožkou a metodikem prevence při řešení krizových situací

Spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími

pomoc při řešení výchovných a studijních problémů žáků

individuální konzultace

výchovné komise

Spolupráce s vedením školy, metodikem prevence, školní psycholožkou

spolupráce se školní psycholožkou a metodikem prevence v rámci činnosti poradenského pracoviště

pravidelné schůzky s vedením školy – zástupkyně ředitele, ředitel školy

výchovné komise

Práce s nadanými žáky

vyhledávání nabídek stáží, soutěží podporujících nadané žáky, doporučující dopisy na odborné stáže a studium v zahraničí