Mgr. Ladislav Karel

Ladislav Karel

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 0103 Kinematika – pyramida 02) 0103 Kinematika – pyramida 03) 1796 Mechanika – Mechanická práce (Mechanical Work) 04) 1796 Mechanika – Mechanická práce (Mechanical Work) 05) 1530 Mechanika – Kinetická a potenciální energie […]