Erasmus+ 2022/2023

EU projects / Erasmus+

Název projektu:


Program:

Akreditovaný projekt mobility v programu Erasmus+, oblast školního vzdělávání, klíčová akce 1, výzva 2022

Registrační číslo projektu:

2022-1-CZ01-KA121-SCH-000065776

Doba realizace projektu:

1. 9. 2022 – 31. 11. 2023

Kontaktní osoba:

Iveta Nečadová

Zapojení učitelé:

Komunikační jazyk:

angličtina


Realizace projektu