Erasmus+ 2022

EU projects / Erasmus+

Název projektu:

Erasmus+ 2022/2023

Program:

Akreditovaný projekt mobility v programu Erasmus+, oblast školního vzdělávání, klíčová akce 1, výzva 2022

Registrační číslo projektu:

2022-1-CZ01-KA121-SCH-000065776

Doba realizace projektu:

1. 6. 2022 – 31. 11. 2030

Kontaktní osoba:

Iveta Nečadová

Zapojení učitelé:

Iveta Nečadová

Alena Dvořáková (metodický kurz)

Eva Petrů Mikulíková (metodický kurz)

Táňa Pokorná (metodický kurz)

Zdeňka Ryklová (metodický kurz)

Milan Taláček (job-shadowing: Institut públic Thos i Codina, Mataró, Španělsko)

Urška Bajda (pozvaný odborník z OŠ Tončke Čeč, Slovinsko)

Komunikační jazyk:

angličtina


Realizace projektu

9. – 14. října 2022, job-shadowing, Matró, Španělsko


3. – 14. 10. 2022, metodický kurz, Vídeň, Rakousko


17. – 21. 10. 2022, job-shadowing, návštěva z francouzské školy Lycée En Forêt v Montargis


23. 10. – 5. 11. 2022, metodologický a jazykový kurz pro pedagogy ve francouzském Rouenu

7. – 12. 11. 2022, metodický kurz pro učitele španělštiny v Seville