Setkání a výměna zkušeností učitelů němčiny v Rakousku

V rámci projektů Erasmus+ proběhly ve dnech 3. – 14. 10. 2022 ve Vídni setkání a výměna zkušeností učitelů němčiny z různých evropských destinací, jež pořádala Actilingua Academy Wien.

Účasti na kurzu předcházel on-line test z německého jazyka, který ve skupině splnilo 11 kolegyň  z Itálie, Holandska, Lotyšska, Slovenska, Polska, České republiky.

Přednášející Hemma Thurner a Michael Weixelbaumer nastínili několik cest, jak učit zajímavěji pomocí her, kreativní skupinové práce, digitální technologie, s využitím místních pověstí. Zároveň i doporučili učebnice vhodné k výuce.

Nedílnou součástí se stalo porovnávání rakouské němčiny a spisovné němčiny (Hochdeutsch), kdy některé zahraniční účastnice s překvapením pozorovaly obdobné slovní kořeny i v českém jazyce (Ribisel – rybíz, Kren – křen, Strudel – štrúdl apod.).

Po celou dobu kurzu probíhaly živé diskuse ohledně výuky německého jazyka v různých zemích.
Účastnice se shodly na nezbytnosti kooperace oka, ucha a ruky. Digitální technologie jsou při výuce jazyků velkým pomocníkem, ale nenahradí přímý  kontakt s mluvčími.

Přínos účasti na kurzu je nesporný: obohacení výuky o nové  podněty, rozšíření slovní zásoby o výrazy  našich nejbližších německy mluvících sousedů, poznání jejich kultury,  výměny zkušeností se zahraničními partnery a navázání osobních přátelství.