Dobro došli!

Naše škola je zapojená do projektu Erasmus + Beyond wor(l)ds, ve kterém spolupracujeme se slovinskou základní školou Osnovna šola Litija. V březnu jsme měli možnost pobýt týden u slovinských žáků a pracovat s nimi. Tentokrát byla řada na nás a před dvěma týdny slovinští studenti přijeli k nám.

Vše začalo v neděli večer, když jsme si na městském nádraží vyzvedli naše slovinské kamarády. Po dlouhé a náročné cestě se zmohli akorát tak na cestu do postele a všichni jsme se pořádně vyspali do začátku náročného, ale úžasného týdne.

V rámci školních aktivit jsme Slovince provedli Jihlavou, ale také jsme vyrazili na prohlídku jiných měst. V Praze, v rámci programu v angličtině, jsme si vyslechli zajímavé informace o nejznámějších pražských památkách, které jsme následně využili v krátké hře. V Telči jsme mohli nakouknout např. do podzemí. Ale nebyli jsme jenom na cestách. Ve škole jsme měli úžasný herecký workshop s rodilým mluvčím Davidem. Zapojili jsme také svůj spisovatelský um a výtvarné nadání ve vymýšlení básní a malování obrázků spojených s Percym Jacksonem, který byl tématem celého našeho projektu.

Mimo školní aktivity jsme podnikali samostatné výlety, vzali Slovince na své tréninky, kroužky, nebo jsme šli společně do zoo a na opékání špekáčků. Tento nabitý týden jsme si nesmírně užili a budeme na něj rádi vzpomínat. Aktivity z obou týdnů si můžete prohlédnout zde: