KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

logo EU a MŠMT

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

Výstupy ze školního roku 2018/2019

V archivu.

Výstupy ze školního roku 2019/2020


Ilona Míšková

Využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce fyziky na nižším gymnáziu


Štěpánka Poulová

Využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce matematiky na nižším gymnáziu


Miluše Třísková

Využití transferových nástrojů ve výuce občanské výchovy na nižším gymnáziu


Milan Taláček

Využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce matematiky na nižším gymnáziu