Miluše Třísková

logo EU a MŠMT

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020

12. Profesní pětilístek (513)

13. Volný čas (462)

14. Můj rodokmen

15. Životopis (119)

16. Poznávání temperamentu (016)

17. Bajky (118)

18. Profesní pětilístek (462)

19. Profesní pětilístek (462)

20. Skryté profese (017)

21. Skryté profese (017)

22. Skryté profese (017)

23. Jeden den mého života za 10 let (295)