Ilona Míšková

logo EU a MŠMT

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020

11. Hrátky s grafy (156)

12. Ampérovo pravidlo pro cívku (662)

13. Měření a znázornění síly (154)

14. Využití energie slunečního záření (72)

15. Výpočet tlaku chodidla na podložku (71)

16. Výpočet vlastního výkonu (1746)

17. Tlak, tlaková síla (162)

18. Teplo, laboratorní práce (1965)

19. Pasco (1945)

20. Rychlost zvuku v různých prostředích II (1455)

21. Změny skupenství s QR kódy (73)

22. Měření proudu v jednoduchém obvodu (475)

23. Sériové zapojení rezistoru (244)

24. Odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe (1963)

25. Měření třecí síly s využitím systému Paco (372)

26. Spotřeba elektřiny, úvěr (517)