Projekty

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu přírodovědného a technického vzdělávání na Gymnáziu Jihlava a zároveň v laboratořích a učebnách pomocí nových přístrojů a technologií zaujmout studenty gymnázia a partnerských základních škol v oblasti přírodních věd.