Math cooperation Jihlava-Aalborg

Sedm vybraných studentů 3. ročníků Gymnázia Jihlava se od října pravidelně schází s učitelkou matematiky Mgr. Annou Draveckou. Spolupracují s kolegy z dánského Aalborgu (dánskou skupinu vede Nikolaj Hess-Nieslen). Společně se zabývají otázkami souvisejícími s diferenciálním počtem a s jeho využitím v praxi.

Online komunikační platformou byla zvolena Google+ Communities. V soukromé skupině se sdílí kontakty, videa a studijní materiály. Studenti sdílí informace ve třech sekcích: v češtině, v dánštině a v sekci pro spolupráci v angličtině.

Obě strany si v dohodnutých časových oknech předávají prostřednictvím Google+ informace a materiály o dalším postupu v bádání nad diferenciálním počtem. Po zvládnutí základních poznatků jihlavští studenti obdrželi „první dánskou výzvu“ v podobě matematicko-biologického problému s množením bakterií.

Jihlavští studenti se s dánskými kolegy spojili i přes videokonferenci (Google Hangouts), které umožnuje sdílení hlasu, obrazu a plochy počítače. V anglickém jazyce řešili připravené závěrečné příklady ze závěrečných zkoušek ze základů diferenciálního počtu pro dánské školy.