Životní prostředí 2015

Za podpory Kraje Vysočina a jím zřízeného Fondu Vysočiny se v rámci programu Životní prostředí 2015 ve škole podařilo následující:

  • Pořídili jsme stání s kontejnery na tříděný odpad na chodbách ve všech patrech budov A a B.
  • Linda Taláčková absolvovala od 24. 6. 2015 do 19. 10. 2016 250hodinové „Studium k výkonu specializovaných činností
    v oblasti environmentální výchovy“ (akreditace MŠMT-1355/2015-1-184, absolutorium 30. 11. 2016).
  • Doplnili jsme osvětlení žákovského a hlavního vchodu čidly reagujícími na světlo a na pohyb, která šetří elektrickou energii.
spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01203.0018