JAmES: Jihlava – Amsterdam: Exchange on Science

Logo Erasmus+

Název projektu:

JAmES: Jihlava – Amsterdam – Exchange on Science

Registrační číslo projektu:

2015-1-CZ01-KA219-013778

Doba realizace projektu:

1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

Partnerské školy:

Gymnázium Jihlava: www.gymnaziumjihlava.cz
Cygnus Gymnasium v Amsterdamu: www.cygnusgymnasium.nl

Zapojení učitelé:

Gymnázium Jihlava: Mgr. Iveta Nečadová: kontaktní osoba, Mgr. Lenka Fasorová, Mgr. Milan Svoboda, Mgr. Jiří Marek

Gymnasium Cygnus: Chris van Bree, Grignion van Montfoort, Saskia Wiegman, Marit Olsthoorn

Komunikační jazyk:

angličtina

Stručný obsah projektu:

Projekt je realizován ve třech tematických rovinách. Nejobsáhlejší téma je věnováno studiu vodních ekosystémů, fauny a flóry obou zemí, vlivu vody na tvorbu krajiny. Žáci také srovnávají život v zemi partnerské školy a nahlédnou do historie a architektury hlavních měst. Hlavní plánované výstupy projektu: logo projektu, odborný slovník, DVD, fotoalbum, www, výstava, prezentace, modely krajiny, eTwinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Realizace projektu ve školním roce 2015/2016

|

září 2015

Čtyřčlenné česko-nizozemské skupiny studentů Cygnus Gymnazia Amsterdam a Gymnazia Jihlava od 12. do 18. září poprvé spolupracovaly v rámci dvouletého výměnného vědeckého projektu JAmES (Jihlava, Amsterdam – exchange on science).

Dvaadvacetičlenná skupina nizozemských gymnazistů kromě Jihlavy poznala i Prahu a Telč. Badatelský program týkající se zkoumání vody účastníci absolvovali v Moravském krasu a ve školicím středisku Chaloupky.

Jednotlivé týmy na závěr týdenních aktivit prezentovaly své výsledky, například vytvořily model krajiny s vodou. Dalším cílem projektu JAmEs, který je součástí programu Erasmus+ a je financovaný EU, je vytvořit odborný česko-nizozemko-anglický slovník týkající se biologie, chemie, vody a tvorby krajiny. Účastníci si vyměňují zkušenosti na webovém portálu eTwinning.

Do projektu jsou zapojeni Lenka Fasorová, Iveta Nečadová, Milan Svoboda a Jiří Marek.

Realizace projektu ve školním roce 2016/2017

  • duben 2016

    Od 16. do 22. dubna 2016 navštívili jihlavští žáci amsterdamské gymnázium.

  • únor 2017

    Od 9. do 14. února 2017 navštívili jihlavští žáci amsterdamské gymnázium.