IKAP2

Milan Taláček

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 Lego robotika 24. 11. 2021

Filip Suk

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 3D tisk 16. 11. 2021 23. 11. 2021 30. 11. 2021 7. 12. 2021 14. 12. 2021 21. 12. 2021 4. 1. 2022 11. 1. 2022 18. 1. 2022 25. 1. 2022 8. 2. 2022 22. 2. 2022 8. 3. 2022 15. 3. 2022 22. 3. 2022 5. 4. 2022 19. 4. 2022 26. 4. 2022 3. 5. 2022 10. 5. 2022 17. 5. 2022 24. 5. 2022 31. 5. 2022 7. 6. 2022

Jitka Voříšková

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 1713 5 minute activity 02) 1713 5 minute activity 03) 1482 Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care 04) 1800 Proverbs 05) 1755 Bullying 06) 1800 Proverbs 07) 0102 Justifying opinions 08) 0105 Making […]

Michaela Vodová

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01) 0788 Houby, lišejníky 02) 0788 Houby, lišejníky 03) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého 04) 1849 Laboratorní cvičení – příprava dihydrátu síranu vápenatého 05) 1597 Bílý fosfor 06) 2366 Řád pavouci […]

Miroslav Trávník

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 1) 788 Houby, lišejníky 2) 788 Houby, lišejníky 3)1055 Prvoci 4)1055 Prvoci 5) 2761 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – molární hmotnost 6) 2760 Stechiometrické výpočty z chemických vzorců – látkové množství 7) 1849 Příprava dihydrátu […]