I-KAP II – Učíme se ze života pro život 2

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Projekt cílí na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu, nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina.

Cílů projektu bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

Podporu získá v rámci projektu vedení škol, pedagogové, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, komunit vzájemného učení a metodickou podporou, žáci získají podporu zaváděním inovací do výuky.


Aktivity projektu

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Budování kapacit

KA 3 Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů

KA 4 Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – tzv. šablony pro SŠ

KA 5 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora rovných příležitostí

KA 6 Podpora vedoucích pracovníků – řízení změny

KA 7 Kariérové vzdělávání


Otevřená škola

24. února 2022

Představení 3D tisku a Lego robotiky pro veřejnost.

16. února 2023