Kroužek Lego roboti

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

This image has an empty alt attribute; its file name is ikap-logo-ucime-se-300x23.png

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


Lego robotika

24. 11. 2021

16. 9. 2022

23. 9. 2022

30. 9. 2022