IKAP – Učíme se ze života pro život

logo EU a MŠMT

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur a Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky.


Aktivity projektu

  • KA 1 – Řízení projektu
  • KA 2 – Budování kapacit
  • KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny
  • KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky
  • KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina
  • KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina