Erasmus+ 2023

EU projects / Erasmus+

Název projektu:

Erasmus+ 2023/2024

Program:

Akreditovaný projekt mobility v programu Erasmus+, oblast školního vzdělávání, klíčová akce 1, výzva 2023

Číslo akreditace:

2020-1-CZ01-KA120-SCH-000094280

Agendové číslo:

2023-1-CZ01-KA121-SCH-000121592

Doba realizace projektu:

1. 6. 2022 – 31. 11. 2030

Kontaktní osoba:

Iveta Nečadová

Zapojení učitelé:

Iveta Nečadová

Komunikační jazyk:

angličtina


Realizace projektu

Monza, Itálie

návštěva v Monze 8. – 14. 10. 2023

návštěva v Jihlavě 9. – 15. 11. 2023


Osnovna šola Litija, Slovinsko

návštěva v Jihlavě 20. – 25. 11. 2024


Institut públic Thos i Codina, Mataró, Španělsko