Maturitní zkouška

Český jazyk

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá 30 literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka. seznam pro školní rok 2025/2026 seznamy pro školní roky 2023/2024 a 2024/2025