Anglický jazyk

Společná část maturitní zkoušky

(úroveň B1)

 1. Didaktický test: poslech, čtení a jazykové kompetence
 2. Písemná práce:
  1. 1. část: 120–150 slov (korespondence, charakteristika, vypravování, esej, článek, zpráva, popis)
  2. 2. část: 60–70 slov (korespondence, popis, zpráva, vzkaz, instrukce/návod)
 3. Ústní zkouška: ústní projev a interakce, příprava 20 minut (slovník povolen), ústní zkouška 15 minut

Témata:

 1. Osobní charakteristika
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Každodenní život
 5. Vzdělávání
 6. Volný čas, zábava
 7. Mezilidské vztahy
 8. Cestování, doprava
 9. Zdraví
 10. Stravování
 11. Nakupování
 12. Služby
 13. Práce, společnost
 14. Zeměpis, příroda

Další okruhy:

 1. The United Kingdom
 2. The United States of America
 3. London
 4. New York City
 5. British towns and cities
 6. American cities
 7. Canada
 8. Australia
 9. New Zealand
 10. British literature
 11. American literature
 12. British and American festivals
 13. English language
 14. Our school
 15. The British Commonwealth of Nations
 16. Washington DC.
 17. W. Shakespeare
 18. Our region, our town
 19. Prague
 20. the Czech Republic

Profilová část maturitní zkoušky

(úroveň B2)

 1. Didaktický test: poslech, čtení a jazykové kompetence (transformace a výběr z možností); časový harmonogram: poslech a čtení 60 minut, jazykové kompetence 45 minut
 2. Písemná práce: výběr jednoho slohového útvaru ze dvou až tří témat, rozsah 150 – 180 slov (esej, formální/neformální dopis, vyprávění), slovník povolen; časový harmonogram: 60 minut
 3. Ústní zkouška: 24 okruhů, 15 minut příprava, 15 minut diskuse nad daným okruhem

  1. House and home, rooms, furniture, housing in the Czech Republic and the United Kingdom
  2. Sports and games, Olympic games, keeping fit
  3. Travel and transport, city traffic
  4. Food, meals, drinks, cooking and eating out
  5. Health and illnesses, seeing a doctor, the human body
  6. Weather, seasons of the year, animals, plants
  7. Mass media – TV, radio, press
  8. Big world cities, comparison of living in towns and villages
  9. My school, learning languages, the English language
  10. Shopping, clothes, fashion
  11. The Czech Republic, sightseeing, Prague and other places of interest
  12. Jobs, future career, hobbies
  13. Cultural life – cinema, theatre, music, books, arts
  14. The USA, Washington D.C. and other places of interest – national parks,…
  15. Services, finance, communication
  16. The United Kingdom, life in the United Kingdom
  17. Science and technology, the environment, countryside
  18. English speaking countries – Canada, Australia, New Zealand (compare – original inhabitants, political system, industry,…)
  19. Lifetime, generation gap, family life
  20. Reading, my favourite authors and the most important writers in British literature and drama
  21. Holidays, accommodation
  22. Education in the United Kingdom and in the Czech Republic
  23. Festivals and celebrations all over the world
  24. Reading, my favourite authors and the most important writers in American literature and drama

Části v didaktickém testu musí být splněny na 60 %, část b bude hodnocena podle těchto pravidel: počet gramatických chyb, úroveň slovní zásoby, užití spojovacích výrazů, formální stránka slohového útvaru, atd.
||||Didaktický test a písemná práce tvoří 2 třetiny výsledné známky maturitní zkoušky z anglického jazyka, ústní část tvoří 1 třetinu.