Anglický jazyk

Maturitní písemná práce z anglického jazyka

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu na úrovni B2 v minimálním rozsahu 200 slov, maximální doporučený rozsah je 220 slov.

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák po zahájení zkoušky 1 zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání (formální dopis, neformální dopis, esej, příběh).

Žák napíše souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním. Prokáže, že umí napsat souvislý text, plynule vyprávět, vylíčit své reakce, popsat zážitky, události, sny i plány, vyjádřit a zdůvodnit své názory a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.

K vylosovanému tématu dostane student pracovní list, ve kterém budou obrázky ke srovnávání, osnova k tématu a náměty k diskusi. Příprava trvá 15 minut, pracovní list má student k dispozici. Ústní zkoušení trvá také 15 minut.

Maturitní okruhy

 1. House and home, rooms, furniture, housing in the Czech Republic and the United Kingdom
 2. Sports and games, Olympic games, keeping fit
 3. Travel and transport, city traffic
 4. Food, meals, drinks, cooking and eating out
 5. Health and illnesses, seeing a doctor, the human body
 6. Weather, seasons of the year, animals, plants, environment, countryside
 7. Mass media – TV, radio, press, the Internet
 8. Big world cities, comparison of living in towns and village
 9. Shopping, clothes, fashion
 10. The Czech Republic, sightseeing, Prague and other places of interest
 11. Jobs, future career, hobbies
 12. Cultural life – cinema, theatre, music, books, arts
 13. The USA, Washington D.C. and other places of interest – national parks,.
 14. The United Kingdom, life in the United Kingdom
 15. English speaking countries – Canada, Australia, New Zealand (compare – original inhabitants, political system, industry,…)
 16. Lifetime, generation gap, family life
 17. Reading, my favourite authors and the most important writers in British literature and drama and in American literature and drama
 18. Holidays, accommodation
 19. Education in the United Kingdom and in the Czech Republic, my school, learning languages
 20. Festivals and celebrations all over the world