Mgr. Ilona Míšková

Ilona Míšková

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020 11. Hrátky s grafy (156) 12. Ampérovo pravidlo pro cívku (662) 13. Měření a znázornění síly (154) 14. Využití energie slunečního záření (72) 15. Výpočet tlaku chodidla na podložku (71) 16. Výpočet vlastního výkonu (1746) 17. Tlak, tlaková […]