Povinně volitelné předměty pro 3. ročníky

Vybraný předmět žák studuje ve 3. ročníku. Jedná se o druhý volitelný předmět žáka.

Po klepnutí na název se otevře dokument ve formátu PDF s charakteristikou předmětu.

Jazykové

Společenskovědní

Přírodovědné

Tělovýchovné


HARMONOGRAM VOLBY

 • Průzkum zájmu o volitelný předmět
  22. 2. 2024 – začátek průzkumu zájmu o volitelné předměty
  23. 2. 2024 – konec průzkumu zájmu o volitelné předměty
 • Závazná volba volitelného předmětu
  6. 3. 2024 – začátek závazné volby volitelných předmětů
  8. 3. 2024 – konec závazné volby volitelných předmětů
 • Dokončení přihlašování
  po 20. 3. 2023 (zveřejnění nabídky neúplně obsazených VP a studentů, kteří si musí zvolit jiné předměty, doplňující volba VP)

PRŮBĚH VOLBY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ:

Nejprve proběhne průzkum zájmu. Věnujte mu, prosím, pozornost – může být důležitější než samotná volba (pokud se v průzkumu nepřihlásí dostatek zájemců, nebude předmět do nabídky závazné volby zařazen). Poté bude upravena nabídka předmětů a proběhne závazná volba. Po zpracování výsledků závazné volby budou zveřejněny její výsledky a vytvořena nabídka neúplně obsazených seminářů pro studenty, kterým nebylo při přihlášení možné vyhovět (kolize termínů, malý počet přihlášených do předmětu apod.). Ti si individuálně volbu doplní.

JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SI DŮKLADNĚ PŘEČÍST ANOTACE PŘEDMĚTŮ, O KTERÉ MÁTE ZÁJEM! V nabídce VP v předběžné volbě jsou uvedení možní vyučující, v závazné volbě by to měli být převážně ti, kteří budou VP skutečně učit.

JAK A CO SI KDO VOLÍ:

Přihlašování proběhne prostřednictvím ankety v Bakalářích.

TŘÍDY NA ÚROVNI 2. ROČNÍKU VG (2A4, 2B4, 2C4, 6A8, 4A6) si k předmětu, ve kterém budou ve třetím ročníku pokračovat (ten si znovu nevolí, kmenoví sportovci ho nemají), vybírají jeden volitelný předmět na jeden rok (teoreticky může mít v posledním ročníku pokračování).

DŮSLEDKY PRO TY studenty, Kteří SE PŘEDBĚŽNÉ VOLBY NEZÚČASTNÍ

 1. Předmět, do kterého se chcete přihlásit, nebude zařazen do závazné volby, protože o něj bude malý zájem.
 2. Jednání je považováno za neplnění studijních povinností.

VOLBA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU JE ZÁVAZNÁ A POVINNÁ.