Ustavující zasedání PGJ

Ve čtvrtek 14. 9. a v pátek 15. 9. si členové Parlamentu naší školy prošli desetihodinovým maratonem ustavujícího zasedání pro tento školní rok.

Kromě teambuildingových aktivit a rekapitulace loňských akcí došlo k tomu hlavnímu. Tím byla volba nového vedení. Do pozice předsedy PGJ se nově postaví Jan Vít (7A8), místopředsedu mu bude dělat Emílie Vacková (4B4). Delegátem našeho Parlamentu pro Českou středoškolskou unii zůstává Antonín Pipa (7A8).

Nově sestavené vedení se společně s ostatními parlamentníky ihned vrhlo do práce. Došlo k určení pracovních skupin pro jednotlivé akce PGJ na tento rok, debatovalo se o vizi instituce, či se hovořilo o propagaci činnosti Parlamentu jak mezi žáky, tak mezi učiteli.